Pn-wt, czw-pt: 10.00-14.00, śr 13.00-17.00

 

UCZELNIA im. EDWARDA HERZBERGA w Grudziądzu

ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020

 

STUDIA INŻYNIERSKIE (3.5 roku) kończące się tytułem inżyniera

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Kształcenie obejmuje obszary:

 • inżynierię produkcji,
 • budowę i eksploatację maszyn,
 • projektowanie i organizowanie procesów produkcyjnych,
 • automatykę i robotykę.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • zakładach produkcyjnych,
 • automatyce i robotyce przemysłowej,
 • projektowaniu procesów produkcyjnych,
 • konstruowaniu i eksploatacji maszyn.

 

STUDIA LICENCJACKIE (3 letnie) kończące się tytułem licencjata

POLITOLOGIA

Kształcenie obejmuje obszary:

 • politykę regionalną i samorządową,
 • politykę bezpieczeństwa,
 • media i komunikowanie społeczne,
 • administrację europejską,
 • politykę gospodarczą polsko-chińską.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • administracji samorządu terytorialnego,
 • instytucjach i organizacjach użytku publicznego,
 • służbach informacyjno-prasowych,
 • administracji państwowej,
 • instytucjach o charakterze europejskim.


Termin składania podań do 31 października 2019 r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy >>> dokument do pobrania (pdf)
 2. świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury)
 4. dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 5. 4 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem
 6. kserokopia dowodu osobistego

 

Opłaty wpisowe:

mechanika i budowa maszyn – 100 zł
politologia – 0 zł

Wpisowe można wpłacić przelewem na konto uczelni (z dopiskiem wpisowe + Imię i Nazwisko):

Nr Konta : 20 2130 0004 2001 0490 5840 0001

Godziny pracy sekretariatu patrz w zakładce kontakt

Przeniesienie z innej uczelni

Studenci z innych szkół wyższych mogą być przyjęci do uczelni po spełnieniu następujących warunków:

 1. złożenie podania o przyjęcie na studia określającego kierunek, formę oraz rok studiów na który kandydat chce być przyjęty >>> dokument do pobrania (pdf)
 2. przedstawienie zaświadczenia z poprzedniej uczelni zawierającego nazwy przedmiotów, które student zaliczył w okresie zaliczeniowym, określenie formy zaliczenia, uzyskane oceny oraz punkty ECTS,

Inne wymagane dokumenty:

 1. świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury)
 3. dowód uiszczenia opłaty wpisowej,
 4. 4 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem,
 5. kserokopia dowodu osobistego.

Termin rejestracji na studia: otwarty przez cały rok.


UEH

ul. Kościelna 15-17, pok. 5
86-300 Grudziądz
tel./fax (56) 46-110-81
sekretariat@ueh.edu.pl
fbyt
© 2019 by MEG